KOC là gì? Ý nghĩa của từ koc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

KOC là gì? Ý nghĩa của từ koc

KOC là gì ?

KOC là “Kuwait Oil Company” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KOC

KOC có nghĩa “Kuwait Oil Company”, dịch sang tiếng Việt là “Công ty dầu Kuwait”.

KOC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KOC là “Kuwait Oil Company”.

Một số kiểu KOC viết tắt khác:
+ Kingdoms of Camelot: Vương quốc Camelot.
+ Kenyan Olympic Committee: Ủy ban Olympic Kenya.
+ Korean Olympic Committee: Ủy ban Olympic Hàn Quốc.
+ Konami Official Controllers: Bộ điều khiển chính thức của Konami.
+ Kids On Computers: Trẻ em trên máy tính.

Post Top Ad