INTA là gì? Ý nghĩa của từ inta - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

INTA là gì? Ý nghĩa của từ inta

INTA là gì ?

INTA là “Committee on International Trade” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ INTA

INTA có nghĩa “Committee on International Trade”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban Thương mại Quốc tế”.

INTA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng INTA là “Committee on International Trade”.

Một số kiểu INTA viết tắt khác:
+ International Urban Development Association: Hiệp hội phát triển đô thị quốc tế.
+ International New Thought Alliance: Liên minh Tư tưởng Mới Quốc tế.
+ National Agricultural Technology Institute: Viện Kỹ thuật Nông nghiệp Quốc gia.
+ International Trademark Association: Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế.
+ Iranian National Tax Administration: Cơ quan quản lý thuế quốc gia Iran.

Post Top Ad