HEAR là gì? Ý nghĩa của từ hear - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

HEAR là gì? Ý nghĩa của từ hear

HEAR là gì ?

HEAR là “Hawaiian Ecosystems At Risk” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HEAR

HEAR có nghĩa “Hawaiian Ecosystems At Risk”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ sinh thái Hawaii đang gặp rủi ro”.

HEAR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HEAR là “Hawaiian Ecosystems At Risk”.

Một số kiểu HEAR viết tắt khác:
+ Holocaust Expropriated Art Recovery: Phục hồi nghệ thuật bị tịch thu Holocaust.

Post Top Ad