SGI là gì? Ý nghĩa của từ sgi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

SGI là gì? Ý nghĩa của từ sgi

SGI là gì ?

SGI là “Sales Growth Index” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SGI

SGI có nghĩa “Sales Growth Index”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ số tăng trưởng bán hàng”.

SGI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SGI là “Sales Growth Index”.

Một số kiểu SGI viết tắt khác:
+ Soka Gakkai International: Soka Gakkai quốc tế.
+ Saskatchewan Government Insurance: Bảo hiểm chính phủ Saskatchewan.
+ Silicon Graphics Incorporated: Kết hợp đồ họa silicon.
+ Sustainable Governance Indicators: Các chỉ số quản trị bền vững.
+ Silicon Graphics Image: Hình ảnh đồ họa Silicon.
+ Sehgal Group of Industries: Nhóm ngành công nghiệp Sehgal.
+ Silicon Graphics International: Đồ họa silicon quốc tế.
+ Synthetic Genomics Incorporated: Tổng hợp Genomics Incorporated.
+ Short Guard Interval: Khoảng bảo vệ ngắn.
+ Sour Gas Injection: Phun khí chua.
+ Spheroidal Graphite Iron: Sắt Graphit hình cầu.
+ Saudi Green Initiative: Sáng kiến ​​Xanh của Ả Rập Xê Út.
+ Scarborough Group International: Nhóm Scarborough quốc tế.
+ Smoking Gun Interactive: Hút thuốc tương tác.
+ Service Group International: Nhóm dịch vụ quốc tế.
+ Society for Gynecologic Investigation: Hiệp hội điều tra phụ khoa.
+ Sangi railway station: Ga xe lửa Sangi.
+ Silicon Graphics IRIX: IRIX đồ họa Silicon.
+ Servant Group International: Nhóm người phục vụ quốc tế.
+ Screenwriters Guild of India: Hiệp hội biên kịch Ấn Độ.
+ System of Geographic Information: Hệ thống thông tin địa lý.
+ Smart Growth Index: Chỉ số tăng trưởng thông minh.
+ Specialty Granules Incorporated: Hạt đặc biệt được kết hợp.
+ Science Gallery International: Phòng trưng bày Khoa học Quốc tế.

Post Top Ad