GOOG là gì? Ý nghĩa của từ goog - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

GOOG là gì? Ý nghĩa của từ goog

GOOG là gì ?

GOOG là “Google” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GOOG

GOOG có nghĩa “Google”, dịch sang tiếng Việt là “”.

GOOG là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng GOOG là “Google”.

Một số kiểu GOOG viết tắt khác:
+ Gelders Opera and Operetta Gezelschap: Gelders Opera và Operetta Gezelschap.

Post Top Ad