GLCF là gì? Ý nghĩa của từ glcf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

GLCF là gì? Ý nghĩa của từ glcf

GLCF là gì ?

GLCF là “Global Land Cover Facility” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GLCF

GLCF có nghĩa “Global Land Cover Facility”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ sở phủ đất toàn cầu”.

GLCF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GLCF là “Global Land Cover Facility”.

Post Top Ad