CQT là gì? Ý nghĩa của từ cqt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

CQT là gì? Ý nghĩa của từ cqt

CQT là gì ?

CQT là “Carrier Qualification Training” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CQT

CQT có nghĩa “Carrier Qualification Training”, dịch sang tiếng Việt là “Đào tạo Trình độ chuyên môn của Nhà cung cấp dịch vụ”.

CQT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CQT là “Carrier Qualification Training”.

Một số kiểu CQT viết tắt khác:
+ Crewman Qualification Training: Đào tạo trình độ thuyền viên.
+ Centre for Quantum Technologies: Trung tâm Công nghệ Lượng tử.
+ Constant Q Transform: Biến đổi Q không đổi.
+ Continental Quota Tournament: Giải đấu hạn ngạch lục địa.

Post Top Ad