THO là gì? Ý nghĩa của từ tho - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

THO là gì? Ý nghĩa của từ tho

THO là gì ?

THO là “Traditional Health Organisation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ THO

THO có nghĩa “Traditional Health Organisation”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức y tế truyền thống”.

THO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng THO là “Traditional Health Organisation”.

Một số kiểu THO viết tắt khác:
+ Traditional Healers Organisation: Tổ chức chữa bệnh truyền thống.
+ Thor's Hammer Organization: Tổ chức Búa của Thor.
+ Trans-Hudson Orogen: Orogen chuyển hóa hudson.

Post Top Ad