CTG là gì? Ý nghĩa của từ ctg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

CTG là gì? Ý nghĩa của từ ctg

CTG là gì ?

CTG là “Counter-Terrorism Group” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CTG

CTG có nghĩa “Counter-Terrorism Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm chống khủng bố”.

CTG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CTG là “Counter-Terrorism Group”.

Một số kiểu CTG viết tắt khác:
+ Cardiotocography: Tim mạch.
+ Caretaker government: Giữ gìn đồ vật chính phủ.
+ Channel Technologies Group: Nhóm công nghệ kênh.
+ Cytosine-Thymine-Guanine.
+ HOYTS Cinema Technology Group: Tập đoàn công nghệ điện ảnh Hoyts.
+ Commerce and Trade Group: Nhóm Thương mại và Thương mại.
+ Core Technology Group: Nhóm công nghệ cốt lõi.
+ China Three Gorges Corporation: Tổng công ty Tam Hiệp Trung Quốc.
+ Compact Tank Gun: Súng tăng nhỏ gọn.
+ Combustion Turbine Generator: Máy phát điện tuabin đốt.
+ Center for Technology and Governance: Trung tâm Công nghệ và Quản trị.
+ Center Theatre Group: Nhóm kịch trung tâm.
+ Collision Technician Group: Nhóm kỹ thuật viên va chạm.
+ Center for Technology in Government: Trung tâm Công nghệ trong Chính phủ.
+ Channel Tunnel Group: Nhóm đường hầm kênh.
+ Cancer Technical Group: Nhóm kỹ thuật ung thư.
+ Close The Gap: Thu hẹp khoảng cách.
+ Computer Task Group: Nhóm tác vụ máy tính.
+ Capture The Ghost: Bắt bóng ma.
+ Commander Task Group: Nhóm đặc nhiệm chỉ huy.
+ Classroom Teachers Group: Nhóm giáo viên trong lớp.
+ Chiltern Training Group: Nhóm đào tạo Chiltern.
+ Combined Task Group: Nhóm tác vụ kết hợp.
+ Committed To Good: Cam kết tốt.
+ Gene Contains Trinucleotide: Gen chứa Trinucleotide.
+ Country Theme Group: Nhóm chủ đề đồng quê.

Post Top Ad