EDGE là gì? Ý nghĩa của từ edge - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

EDGE là gì? Ý nghĩa của từ edge

EDGE là gì ?

EDGE là “Enhanced Data rates for GSM Evolution” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EDGE

EDGE có nghĩa “Enhanced Data rates for GSM Evolution”, dịch sang tiếng Việt là “Tốc độ dữ liệu nâng cao cho sự tiến hóa của GSM”.

EDGE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EDGE là “Enhanced Data rates for GSM Evolution”.

Một số kiểu EDGE viết tắt khác:
+ Evolutionarily Distinct and Globally Endangered: Phân biệt tạm thời và Nguy cấp trên toàn cầu.
+ Explicit Data Graph Execution: Thực thi biểu đồ dữ liệu rõ ràng.

Post Top Ad