FLW là gì? Ý nghĩa của từ flw - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

FLW là gì? Ý nghĩa của từ flw

FLW là gì ?

FLW là “Fishing League Worldwide” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FLW

FLW có nghĩa “Fishing League Worldwide”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn câu cá trên toàn thế giới”.

FLW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FLW là “Fishing League Worldwide”.

Một số kiểu FLW viết tắt khác:
+ Forrest L. Wood: Gỗ Forrest L..
+ Food Loss and Waste: Thất thoát và lãng phí thực phẩm.
+ Flood warning: Cảnh báo lũ lụt.
+ Future of Learning and Work: Tương lai của Học tập và Công việc.

Post Top Ad