CVO là gì? Ý nghĩa của từ cvo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

CVO là gì? Ý nghĩa của từ cvo

CVO là gì ?

CVO là “Chief Vision Officer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CVO

CVO có nghĩa “Chief Vision Officer”, dịch sang tiếng Việt là “Giám đốc tầm nhìn”.

CVO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CVO là “Chief Vision Officer”.

Một số kiểu CVO viết tắt khác:
+ Covid-Organics.
+ Chief Visibility Officer: Giám đốc thị trường.
+ Chief Vigilance Officer: Giám đốc Cảnh giác.
+ Cascades Volcano Observatory: Đài quan sát núi lửa Cascades.
+ Chief Value Officer: Giám đốc giá trị.
+ Chief Veterinary Officer: Trưởng phòng Thú y.
+ Civilian Volunteer Organizations: Tổ chức tình nguyện dân sự.
+ Cash Value Option: Tùy chọn giá trị tiền mặt.
+ Chief Visionary Officer: Giám đốc Tầm nhìn.
+ Civilian Volunteers Organization: Tổ chức tình nguyện viên dân sự.
+ Co-op Vegetable Oils: Dầu thực vật Co-op.
+ Cloud Volumes ONTAP: Khối lượng đám mây ONTAP.
+ Chief Volunteer Officer: Giám đốc tình nguyện.
+ Commander of the Victorian Order: Chỉ huy của Trật tự Victoria.
+ Civilian Volunteer Organization: Tổ chức tình nguyện dân sự.
+ Commercial Vehicle Operations: Hoạt động xe thương mại.
+ Common Velocity Obstacles: Những trở ngại về vận tốc phổ biến.

Post Top Ad