VNZ là gì? Ý nghĩa của từ vnz - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

VNZ là gì? Ý nghĩa của từ vnz

VNZ là gì ?

VNZ là “Volunteering New Zealand” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VNZ

VNZ có nghĩa “Volunteering New Zealand”, dịch sang tiếng Việt là “Tình nguyện viên New Zealand”.

VNZ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VNZ là “Volunteering New Zealand”.

Một số kiểu VNZ viết tắt khác:
+ Volleyball New Zealand: Bóng chuyền New Zealand.

Post Top Ad