RSU là gì? Ý nghĩa của từ rsu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

RSU là gì? Ý nghĩa của từ rsu

RSU là gì ?

RSU là “Runway Supervisor Unit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RSU

RSU có nghĩa “Runway Supervisor Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị giám sát đường băng”.

RSU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RSU là “Runway Supervisor Unit”.

Một số kiểu RSU viết tắt khác:
+ Rogers State University: Đại học bang Rogers.
+ Rough Sleepers Unit: Đơn vị tà vẹt thô.
+ Regional Support Units: Các đơn vị hỗ trợ khu vực.
+ Raksha Shakti University: Đại học Raksha Shakti.
+ Residential Subscriber Unit: Đơn vị thuê bao dân cư.
+ Radical Students Union: Hội sinh viên cấp tiến.
+ Regional School Unit: Đơn vị trường học khu vực.
+ Ryerson Students Union: Hội sinh viên Ryerson.
+ Radical Student Union: Hội sinh viên cấp tiến.
+ Rivers State University: Trường đại học Rivers State.
+ Romblon State University: Đại học bang Romblon.
+ Reserve Support Units: Đơn vị hỗ trợ dự trữ.
+ Red Sea University: Đại học Biển Đỏ.
+ Remote Switching Unit: Bộ chuyển mạch từ xa.
+ Rate Sensor Unit: Đơn vị cảm biến tỷ lệ.
+ Regional Support Unit: Đơn vị hỗ trợ khu vực.
+ Restricted Stock Units: Đơn vị chứng khoán bị hạn chế.
+ Ranglong Students Union: Hội sinh viên Ranglong.
+ Recommended Service Upgrade: Nâng cấp dịch vụ được đề xuất.
+ Red Sandstone Unit: Đơn vị sa thạch đỏ.
+ Road Safety Unit: Đơn vị An toàn Đường bộ.
+ Rangsit University: Đại học Rangsit.

Post Top Ad