RYB là gì? Ý nghĩa của từ ryb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

RYB là gì? Ý nghĩa của từ ryb

RYB là gì ?

RYB là “Red, Yellow, Blue” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RYB

RYB có nghĩa “Red, Yellow, Blue”, dịch sang tiếng Việt là “Đỏ, Vàng, Xanh lam”.

RYB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RYB là “Red, Yellow, Blue”.

Post Top Ad