NAG là gì? Ý nghĩa của từ nag - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

NAG là gì? Ý nghĩa của từ nag

NAG là gì ?

NAG là “New-generation Automatic Gearbox” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NAG

NAG có nghĩa “New-generation Automatic Gearbox”, dịch sang tiếng Việt là “Hộp số tự động thế hệ mới”.

NAG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NAG là “New-generation Automatic Gearbox”.

Một số kiểu NAG viết tắt khác:
+ Neue Automobil Gesellschaft.
+ National Assessment Group: Nhóm đánh giá quốc gia.
+ N-acetylglucosamine.
+ Nonviolent Action Group: Nhóm hành động bất bạo động.
+ Numerical Analysis Group: Nhóm phân tích số.
+ Negro Actors Guild: Hiệp hội diễn viên da đen.
+ National e-Governance Advisory Group: Nhóm tư vấn quản trị điện tử quốc gia.
+ North Action Group: Nhóm hành động phía Bắc.
+ Newlyn Art Gallery: Phòng trưng bày nghệ thuật Newlyn.
+ National Age Group: Nhóm tuổi quốc gia.
+ Network Administrator's Guide: Hướng dẫn của Quản trị viên Mạng.
+ Naval Air Group: Hải đoàn Không quân.
+ Numerical Algorithms Group: Nhóm thuật toán số.
+ Non-Associated Gas: Khí không liên kết.
+ Nordic Aviation Group: Tập đoàn hàng không Bắc Âu.
+ National Accountability Group: Nhóm trách nhiệm quốc gia.
+ Netherlands Aerospace Group: Tập đoàn hàng không vũ trụ Hà Lan.
+ National Air-Racing Group: Nhóm đua trên không quốc gia.
+ National Advisory Group: Nhóm cố vấn quốc gia.
+ National Age-Group: Nhóm tuổi quốc gia.
+ Naval Advisory Group: Nhóm cố vấn hải quân.
+ Northern Ag Network: Mạng lưới Ag phía Bắc.
+ Nomadic Action Group: Nhóm hành động du mục.
+ National Art Gallery: Phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia.

Post Top Ad