4U là gì? Ý nghĩa của từ 4u - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

4U là gì? Ý nghĩa của từ 4u

4U là gì ?

4U là “For You” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ 4U

4U có nghĩa “For You”, dịch sang tiếng Việt là “Cho bạn”.

4U là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng 4U là “For You”.

Post Top Ad