HBA là gì? Ý nghĩa của từ hba - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

HBA là gì? Ý nghĩa của từ hba

HBA là gì ?

HBA là “Host Bus Adapter” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HBA

HBA có nghĩa “Host Bus Adapter”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ điều hợp Bus Máy chủ”.

HBA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HBA là “Host Bus Adapter”.

Một số kiểu HBA viết tắt khác:
+ Hirsch Bedner Associates.
+ Honours Bachelor of Business Administration: Cử nhân Quản trị Kinh doanh Danh dự.
+ Hemoglobin A: Huyết sắc tố a.
+ Horse Blood Agar: Thạch máu ngựa.
+ Hospital Broadcasting Association: Hiệp hội phát thanh viên bệnh viện.
+ Healthcare Businesswomen's Association: Hiệp hội nữ doanh nhân chăm sóc sức khỏe.
+ High-Band Antenna: Ăng ten băng tần cao.
+ Hawaii Baptist Academy: Học viện Baptist Hawaii.
+ Hydrogen-Bond Acceptor: Chất chấp nhận hydro-Bond.
+ Honours Business Administration: Quản trị kinh doanh danh dự.
+ High Beam Assist: Hỗ trợ chùm tia cao.
+ Highway Beautification Act: Đạo luật làm đẹp đường cao tốc.
+ Harare Basketball Association: Hiệp hội bóng rổ Harare.
+ House Builders Association: Hiệp hội những người xây dựng nhà.
+ Hilliard Baseball Association: Hiệp hội bóng chày Hilliard.
+ Hydraulic Brake Assist: Hỗ trợ phanh thủy lực.
+ Housing Building Advance: Tiến hành xây dựng nhà ở.
+ High Band Antenna: Ăng ten băng tần cao.
+ Human Biology Association: Hiệp hội Sinh học Con người.
+ Handball-Ausschuss: Bóng ném-Ausschuss.
+ Honors Business Association: Hiệp hội Doanh nghiệp Danh dự.
+ Home Builder's Association: Hiệp hội những người xây dựng nhà.
+ Hellenic Bank Association: Hiệp hội ngân hàng Hellenic.
+ Hills Basketball Association: Hiệp hội bóng rổ Hills.
+ Heilei Baptist Association: Hiệp hội Baptist Heilei.

Post Top Ad