HOMO là gì? Ý nghĩa của từ homo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

HOMO là gì? Ý nghĩa của từ homo

HOMO là gì ?

HOMO là “Highest Occupied Molecular Orbital” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HOMO

HOMO có nghĩa “Highest Occupied Molecular Orbital”, dịch sang tiếng Việt là “Quỹ đạo phân tử cao nhất chiếm giữ”.

HOMO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HOMO là “Highest Occupied Molecular Orbital”.

Post Top Ad