CXT là gì? Ý nghĩa của từ cxt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

CXT là gì? Ý nghĩa của từ cxt

CXT là gì ?

CXT là “Christmas Island Time” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CXT

CXT có nghĩa “Christmas Island Time”, dịch sang tiếng Việt là “Giờ Đảo Giáng sinh”.

CXT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CXT là “Christmas Island Time”.

Post Top Ad