GALA là gì? Ý nghĩa của từ gala - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

GALA là gì? Ý nghĩa của từ gala

GALA là gì ?

GALA là “Generative Approaches to Language Acquisition” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GALA

GALA có nghĩa “Generative Approaches to Language Acquisition”, dịch sang tiếng Việt là “Phương pháp tiếp cận chung để tiếp thu ngôn ngữ”.

GALA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GALA là “Generative Approaches to Language Acquisition”.

Một số kiểu GALA viết tắt khác:
+ Globalization And Localization Association: Hiệp hội toàn cầu hóa và bản địa hóa.
+ Gay Latino Alliance: Đồng tính Latino Alliance.
+ Gay and Lesbian Archives: Kho lưu trữ đồng tính nam và đồng tính nữ.
+ Group Against Liquor Advertising: Nhóm chống lại quảng cáo rượu.

Post Top Ad