THC là gì? Ý nghĩa của từ thc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

THC là gì? Ý nghĩa của từ thc

THC là gì ?

THC là “Temperature and Humidity Control” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ THC

THC có nghĩa “Temperature and Humidity Control”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm”.

THC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng THC là “Temperature and Humidity Control”.

Một số kiểu THC viết tắt khác:
+ Tetrahydrocannabinol.
+ Thorium(IV) carbide: Thori (IV) cacbua.
+ Tuindorp Hustler Click: Tuindorp hối hả nhấp chuột.
+ Texas Historical Commission: Ủy ban lịch sử Texas.
+ Telehomecare.
+ Toronto Harbour Commission: Ủy ban Cảng Toronto.
+ Total Hydrocarbon: Tổng số Hydrocacbon.
+ Transport Holding Company: Công ty mẹ vận tải.
+ Thallium-Holmium-Chromium.
+ True Hollywood Crime: Tội ác thực sự ở Hollywood.
+ Thermohaline Circulation: Tuần hoàn thermohaline.
+ Tactical Helicopter Squadron: Phi đội trực thăng chiến thuật.
+ Thermal History Coating: Lớp phủ lịch sử nhiệt.
+ Theologische Hochschule Chur.
+ Trump Hotel Collection: Bộ sưu tập khách sạn Trump.
+ Tourist Hotel Corporation: Tổng công ty khách sạn du lịch.
+ Trans High Corporation: Công ty xuyên cao.
+ Thana Health Complex.
+ Tower Hamlets College: Cao đẳng Tower Hamlets.
+ Translational Hand Controller: Bộ điều khiển bàn tay tịnh tiến.
+ Traditional Historic Community: Cộng đồng lịch sử truyền thống.
+ Twentieth Holdings Corporation: Tập đoàn Twentieth Holdings Corporation.
+ Tuyamuyun Hydro Complex.
+ Toronto Housing Company: Công ty nhà ở Toronto.
+ The Humboldt Chronicles: Biên niên sử Humboldt.
+ Texas Hippie Coalition: Liên minh Hippie Texas.
+ Tennessee Historical Commission: Ủy ban lịch sử Tennessee.

Post Top Ad