D2R là gì? Ý nghĩa của từ d2r - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

D2R là gì? Ý nghĩa của từ d2r

D2R là gì ?

D2R là “D2 Receptor” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ D2R

D2R có nghĩa “D2 Receptor”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ nhận D2”.

D2R là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng D2R là “D2 Receptor”.

Post Top Ad