MDCT là gì? Ý nghĩa của từ mdct - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

MDCT là gì? Ý nghĩa của từ mdct

MDCT là gì ?

MDCT là “Multi-Detector Computed Tomography” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MDCT

MDCT có nghĩa “Multi-Detector Computed Tomography”, dịch sang tiếng Việt là “Chụp ảnh điện toán đa máy dò”.

MDCT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MDCT là “Multi-Detector Computed Tomography”.

Một số kiểu MDCT viết tắt khác:
+ Modified Discrete Cosine Transform: Biến đổi Cosine rời rạc đã sửa đổi.
+ Multidetector CT: CT đa đầu dò.

Post Top Ad