VAA là gì? Ý nghĩa của từ vaa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

VAA là gì? Ý nghĩa của từ vaa

VAA là gì ?

VAA là “Voting Aid Application” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VAA

VAA có nghĩa “Voting Aid Application”, dịch sang tiếng Việt là “Ứng dụng hỗ trợ bỏ phiếu”.

VAA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VAA là “Voting Aid Application”.

Một số kiểu VAA viết tắt khác:
+ Voice Arts Award: Giải thưởng nghệ thuật giọng nói.
+ Vietnam Aviation Academy: Học viện Hàng không Việt Nam.
+ Viva Artists Agency: Cơ quan nghệ sĩ Viva.
+ Voting Advice Application: Đơn xin tư vấn bỏ phiếu.
+ Voting Advice Applications: Ứng dụng Tư vấn Bầu cử.
+ Volcanic Ash Advisories: Lời khuyên về tro núi lửa.
+ Vehicle Assembly Allowance: Phụ cấp lắp ráp xe.
+ Viral-Associated Antigens: Kháng nguyên liên kết với virus.

Post Top Ad