SMSC là gì? Ý nghĩa của từ smsc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

SMSC là gì? Ý nghĩa của từ smsc

SMSC là gì ?

SMSC là “Short Message Service Center” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SMSC

SMSC có nghĩa “Short Message Service Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm dịch vụ tin nhắn ngắn”.

SMSC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SMSC là “Short Message Service Center”.

Một số kiểu SMSC viết tắt khác:
+ Shakopee Mdewakanton Sioux Community: Cộng đồng Shakopee Mdewakanton Sioux.
+ Standard Microsystems Corp: Công ty hệ thống vi mô tiêu chuẩn.
+ Shames Mountain Ski Corporation: Công ty Cổ phần Trượt tuyết Núi Shames.
+ Southwest Minnesota State College: Trường Cao đẳng Tiểu bang Tây Nam Minnesota.
+ St Marys Sports Club: Câu lạc bộ thể thao St Marys.
+ Sekunjalo Marine Services Consortium: Tập đoàn dịch vụ hàng hải Sekunjalo.

Post Top Ad