ZOE là gì? Ý nghĩa của từ zoe - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

ZOE là gì? Ý nghĩa của từ zoe

ZOE là gì ?

ZOE là “Zinc Oxide Eugenol” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ZOE

ZOE có nghĩa “Zinc Oxide Eugenol”, dịch sang tiếng Việt là “Kẽm Oxit Eugenol”.

ZOE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ZOE là “Zinc Oxide Eugenol”.

Một số kiểu ZOE viết tắt khác:
+ Zombie Orpheus Entertainment.
+ Zone Of Exclusion: Vùng loại trừ.
+ Zimbabwe Orphans through Extended Hands: Trẻ mồ côi Zimbabwe nhờ Bàn tay mở rộng.

Post Top Ad