DAG là gì? Ý nghĩa của từ dag - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

DAG là gì? Ý nghĩa của từ dag

DAG là gì ?

DAG là “Directed Acyclic Graph” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DAG

DAG có nghĩa “Directed Acyclic Graph”, dịch sang tiếng Việt là “Đồ thị Acyclic có hướng”.

DAG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DAG là “Directed Acyclic Graph”.

Một số kiểu DAG viết tắt khác:
+ Database Availability Group: Nhóm khả dụng của cơ sở dữ liệu.
+ Diacylglycerol.
+ Deputy Attorney General: Phó tổng chưởng lý.
+ Deputy Attorney-General: Phó tổng chưởng lý.
+ Defense Acquisition Guidebook: Sách hướng dẫn mua lại phòng thủ.
+ Daggett.
+ Digital Artists Group: Nhóm nghệ sĩ kỹ thuật số.
+ Development Assistance Group: Nhóm hỗ trợ phát triển.
+ Dyck Advisory Group: Nhóm cố vấn Dyck.
+ Dynamit AG.
+ David Adam Gillespie.
+ Deputy Adjutant General: Phó phụ tá Tổng.
+ Doll Artisan Guild: Hội nghệ nhân búp bê.
+ Directed Acyclic Graphs: Đồ thị Acyclic có hướng.
+ Defense Acquisition Guide: Hướng dẫn mua lại phòng thủ.
+ Deputy Advocate General: Phó tổng biện hộ.
+ District Age Group: Nhóm tuổi cấp huyện.
+ Development Action Group: Nhóm hành động phát triển.
+ Deputy Adjutant-General: Phó phụ tá-Tổng.
+ Derived Algebraic Geometry: Hình học đại số có nguồn gốc.
+ Disabled Avant-Garde: Người làm vườn bị khuyết tật.

Post Top Ad