DASH là gì? Ý nghĩa của từ dash - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

DASH là gì? Ý nghĩa của từ dash

DASH là gì ?

DASH là “Dietary Approaches to Stop Hypertension” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DASH

DASH có nghĩa “Dietary Approaches to Stop Hypertension”, dịch sang tiếng Việt là “Phương pháp tiếp cận chế độ ăn uống để ngăn chặn huyết áp cao”.

DASH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DASH là “Dietary Approaches to Stop Hypertension”.

Một số kiểu DASH viết tắt khác:
+ Dynamic Adaptive Streaming over HTTP: Truyền trực tuyến thích ứng động qua HTTP.
+ Desktop and mobile Architecture for System Hardware: Kiến trúc máy tính để bàn và thiết bị di động cho phần cứng hệ thống.
+ Driving Alexandria Safely Home: Lái xe về nhà an toàn ở Alexandria.
+ Drone Anti-Submarine Helicopter: Máy bay trực thăng chống tàu ngầm Drone.
+ Design and Architecture Senior High School: Trường Trung học Thiết kế và Kiến trúc.
+ Delvon Assistance for Social Harmony: Hỗ trợ Delvon cho Hòa hợp xã hội.
+ Division of Adolescent and School Health: Bộ phận Y tế vị thành niên và Trường học.
+ Digital Access to Scholarship at Harvard: Học bổng Tiếp cận Kỹ thuật số tại Harvard.
+ Drone Anti Submarine Helicopter: Máy bay trực thăng chống tàu ngầm không người lái.
+ Damansara–Shah Alam Elevated Expressway: Đường cao tốc trên cao Damansara – Shah Alam.

Post Top Ad