DCCN là gì? Ý nghĩa của từ dccn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

DCCN là gì? Ý nghĩa của từ dccn

DCCN là gì ?

DCCN là “Douglas County Community Network” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DCCN

DCCN có nghĩa “Douglas County Community Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng cộng đồng hạt Douglas”.

DCCN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DCCN là “Douglas County Community Network”.

Post Top Ad