OPD là gì? Ý nghĩa của từ opd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

OPD là gì? Ý nghĩa của từ opd

OPD là gì ?

OPD là “Organic Personality Disorder” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OPD

OPD có nghĩa “Organic Personality Disorder”, dịch sang tiếng Việt là “Rối loạn nhân cách hữu cơ”.

OPD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OPD là “Organic Personality Disorder”.

Một số kiểu OPD viết tắt khác:
+ Optical Path Difference: Sự khác biệt về đường quang học.
+ Overseas Pakistani Division: Bộ phận người Pakistan ở nước ngoài.
+ Outpatient department: Khoa ngoại trú.
+ o-Phenylenediamine.
+ Orlando Police Department: Sở cảnh sát Orlando.
+ Office Products Division: Bộ phận Sản phẩm Văn phòng.
+ Oakland Police Department: Sở cảnh sát Oakland.
+ Omaha Police Department: Sở cảnh sát Omaha.
+ Orleans Public Defenders: Các hậu vệ công của Orleans.
+ Operations Division: Bộ phận điều hành.
+ Office of Public Diplomacy: Văn phòng Ngoại giao Công chúng.
+ Out Patients Department: Khoa ngoài bệnh nhân.
+ Overfill Prevention Device: Thiết bị ngăn chặn quá mức.
+ Orange Police Department: Sở cảnh sát Orange.
+ Ontario Police Department: Sở cảnh sát Ontario.
+ Optional Prisoner's Dilemma: Tình huống khó xử của tù nhân tùy chọn.
+ Optimized Profile Descent: Tiểu sử được Tối ưu hóa Đi xuống.
+ Office of the Public Defender: Văn phòng Bảo vệ Công cộng.
+ Office of Professional Development: Văn phòng Phát triển Chuyên nghiệp.
+ Operational Patrol Dress: Trang phục tuần tra hoạt động.
+ One Planet Development: Phát triển một hành tinh.
+ Out Patient Block: Khối bệnh nhân ngoài.
+ Officer Professional Development: Cán bộ phát triển nghiệp vụ.
+ Office of Planning and Development: Phòng Kế hoạch và Phát triển.

Post Top Ad