SPOC là gì? Ý nghĩa của từ spoc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

SPOC là gì? Ý nghĩa của từ spoc

SPOC là gì ?

SPOC là “Single Point Of Contact” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SPOC

SPOC có nghĩa “Single Point Of Contact”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm liên lạc duy nhất”.

SPOC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SPOC là “Single Point Of Contact”.

Một số kiểu SPOC viết tắt khác:
+ Space Operations Command: Lệnh tác chiến không gian.
+ Small Private Online Course: Khóa học trực tuyến tư nhân nhỏ.
+ Sydney Paralympic Organising Committee: Ban tổ chức Paralympic Sydney.
+ Sydney Paralympic Organizing Committee: Ban tổ chức Paralympic Sydney.
+ Spaceflight Processing Operations Center: Trung tâm điều hành xử lý tàu vũ trụ.
+ Space Program Operations Contract: Hợp đồng Hoạt động Chương trình Không gian.
+ Sex Professionals Of Canada: Chuyên gia tình dục của Canada.
+ Seoul Paralympic Organizing Committee: Ban tổ chức Paralympic Seoul.
+ SPectral Ocean Color: Màu đại dương SPectral.
+ Spontaneous Oscillatory Contraction: Co dao động tự phát.
+ Sheriffs Provincial Operations Centre: Trung tâm Điều hành cấp tỉnh của Cảnh sát trưởng.
+ Sydney 2000 Paralympics Organising Committee: Ban tổ chức Paralympic Sydney 2000.
+ Small Private Online Class: Lớp học trực tuyến tư nhân nhỏ.
+ Sudd Petroleum Operating Company: Công ty điều hành dầu khí Sudd.
+ Science Processing and Operations Center: Trung tâm Điều hành và Xử lý Khoa học.

Post Top Ad