STL là gì? Ý nghĩa của từ stl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

STL là gì? Ý nghĩa của từ stl

STL là gì ?

STL là “Standard Telegraph Level” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ STL

STL có nghĩa “Standard Telegraph Level”, dịch sang tiếng Việt là “Mức điện báo tiêu chuẩn”.

STL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng STL là “Standard Telegraph Level”.

Một số kiểu STL viết tắt khác:
+ Standard Template Library: Thư viện mẫu chuẩn.
+ Spurious Trip Level: Mức độ chuyến đi giả.
+ Send The Light: Gửi ánh sáng.
+ Special Tribunal for Lebanon: Tòa án đặc biệt cho Lebanon.
+ Stereolithography file format: Định dạng tệp in nổi.
+ Soul Translator: Trình dịch linh hồn.
+ Small-Town Lottery: Xổ số Thị trấn Nhỏ.
+ Studio/Transmitter Link: Liên kết Studio / Máy phát.
+ Space Technologies Laboratory: Phòng thí nghiệm Công nghệ Không gian.
+ Statement List: Danh sách sao kê.
+ Support To Life: Hỗ trợ cuộc sống.
+ Store Team Leader: Trưởng nhóm cửa hàng.
+ Space Technology Laboratories: Phòng thí nghiệm Công nghệ Không gian.
+ Standard Telecommunication Laboratories: Phòng thí nghiệm viễn thông tiêu chuẩn.
+ Sound Transmission Loss: Suy hao truyền âm thanh.
+ Signal Temporal Logic: Logic thời gian tín hiệu.
+ Structured Translator Language: Ngôn ngữ phiên dịch có cấu trúc.
+ Student Technology Lab: Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh viên.
+ Submerged Turret Loading: Đang tải tháp pháo chìm.
+ Southwest Texas League: Giải Tây Nam Texas.
+ Sciences and Technologies of Learning: Khoa học và Công nghệ Học tập.
+ School of Transnational Law: Trường Luật xuyên quốc gia.
+ Streptolydigin.
+ Subsea Turret Loading: Đang tải tháp pháo dưới biển.

Post Top Ad