SMDP là gì? Ý nghĩa của từ smdp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

SMDP là gì? Ý nghĩa của từ smdp

SMDP là gì ?

SMDP là “Sustainable Manufacturing and Product Design” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SMDP

SMDP có nghĩa “Sustainable Manufacturing and Product Design”, dịch sang tiếng Việt là “Sản xuất bền vững và thiết kế sản phẩm”.

SMDP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SMDP là “Sustainable Manufacturing and Product Design”.

Một số kiểu SMDP viết tắt khác:
+ St Martin de Porres School: Trường St Martin de Porres.
+ Santa Monica Daily Press: Báo chí hàng ngày Santa Monica.
+ Service Module Debris Protection: Bảo vệ mảnh vỡ mô-đun dịch vụ.

Post Top Ad