VBF là gì? Ý nghĩa của từ vbf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

VBF là gì? Ý nghĩa của từ vbf

VBF là gì ?

VBF là “Venezuelan Baseball Federation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VBF

VBF có nghĩa “Venezuelan Baseball Federation”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn bóng chày Venezuela”.

VBF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VBF là “Venezuelan Baseball Federation”.

Một số kiểu VBF viết tắt khác:
+ Vastitas Borealis Formation: Hệ tầng Vastitas Borealis.
+ Vietnamese Business Forum: Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam.

Post Top Ad