PFR là gì? Ý nghĩa của từ pfr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

PFR là gì? Ý nghĩa của từ pfr

PFR là gì ?

PFR là “Prototype Fast Reactor” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PFR

PFR có nghĩa “Prototype Fast Reactor”, dịch sang tiếng Việt là “Lò phản ứng nhanh nguyên mẫu”.

PFR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PFR là “Prototype Fast Reactor”.

Một số kiểu PFR viết tắt khác:
+ Prism Fusion Range: Phạm vi kết hợp lăng kính.
+ Post-Fever Retinitis: Viêm võng mạc sau sốt.
+ Plug Flow Reactor: Cắm lò phản ứng dòng chảy.
+ Pre-Feasibility Report: Báo cáo tiền khả thi.
+ Presbyterians For Renewal: Trưởng lão để đổi mới.
+ Pneumoconiosis Field Research: Nghiên cứu lĩnh vực bệnh bụi phổi.
+ Parafasciculus retroflexus area: Khu vực Parafasciculus retroflexus.
+ Pupil Fill Ratio: Tỷ lệ lấp đầy học sinh.
+ Toronto Parks, Forestry & Recreation: Công viên Toronto, Lâm nghiệp & Giải trí.
+ Pipeline Flash Reactor: Lò phản ứng flash đường ống.
+ Professional Field Recorders: Máy ghi hiện trường chuyên nghiệp.
+ Pension Fund of the Russian Federation: Quỹ hưu trí của Liên bang Nga.
+ Phosphorus Flame Retardants: Chất làm chậm cháy phốt pho.
+ President's Fleet Review: Đánh giá hạm đội của Tổng thống.
+ Popular Front for Recovery: Mặt trận phổ biến để phục hồi.
+ Plectoneme-Free Region: Vùng không có điện trở.
+ Presidential Fleet Review: Đánh giá Hạm đội Tổng thống.
+ Portable Font Resource: Tài nguyên Phông chữ Di động.
+ Personal Foot Restraint: Cấm chân cá nhân.

Post Top Ad