LOOP là gì? Ý nghĩa của từ loop - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

LOOP là gì? Ý nghĩa của từ loop

LOOP là gì ?

LOOP là “Louisiana Offshore Oil Port” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LOOP

LOOP có nghĩa “Louisiana Offshore Oil Port”, dịch sang tiếng Việt là “Cảng dầu ngoài khơi Louisiana”.

LOOP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LOOP là “Louisiana Offshore Oil Port”.

Post Top Ad