DHU là gì? Ý nghĩa của từ dhu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

DHU là gì? Ý nghĩa của từ dhu

DHU là gì ?

DHU là “Data Handling Unit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DHU

DHU có nghĩa “Data Handling Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị xử lý dữ liệu”.

DHU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DHU là “Data Handling Unit”.

Một số kiểu DHU viết tắt khác:
+ Defence HUMINT Unit: Đơn vị Phòng thủ HUMINT.

Post Top Ad