SPX là gì? Ý nghĩa của từ spx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

SPX là gì? Ý nghĩa của từ spx

SPX là gì ?

SPX là “Sequenced Packet Exchange” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SPX

SPX có nghĩa “Sequenced Packet Exchange”, dịch sang tiếng Việt là “Trao đổi gói theo trình tự”.

SPX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SPX là “Sequenced Packet Exchange”.

Một số kiểu SPX viết tắt khác:
+ Small Press Expo: Hội chợ triển lãm báo chí nhỏ.
+ Secure Parser Extended: Đã mở rộng trình phân tích cú pháp an toàn.
+ Smaato Publisher Platform: Nền tảng nhà xuất bản Smaato.
+ South Pacific Stock Exchange: Sở giao dịch chứng khoán Nam Thái Bình Dương.
+ Subcontracting and Partnership Exchanges: Hợp đồng phụ và trao đổi quan hệ đối tác.
+ Spectral Extension: Mở rộng quang phổ.

Post Top Ad