DISH là gì? Ý nghĩa của từ dish - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

DISH là gì? Ý nghĩa của từ dish

DISH là gì ?

DISH là “Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DISH

DISH có nghĩa “Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis”, dịch sang tiếng Việt là “Tăng tiết xương vô căn lan tỏa”.

DISH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DISH là “Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis”.

Post Top Ad