VMU là gì? Ý nghĩa của từ vmu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

VMU là gì? Ý nghĩa của từ vmu

VMU là gì ?

VMU là “Visual Memory Unit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VMU

VMU có nghĩa “Visual Memory Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ nhớ trực quan”.

VMU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VMU là “Visual Memory Unit”.

Một số kiểu VMU viết tắt khác:
+ Vytautas Magnus University: Đại học Vytautas Magnus.
+ Video Management Unit: Đơn vị quản lý video.

Post Top Ad