GSQ là gì? Ý nghĩa của từ gsq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

GSQ là gì? Ý nghĩa của từ gsq

GSQ là gì ?

GSQ là “Geological Survey of Queensland” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GSQ

GSQ có nghĩa “Geological Survey of Queensland”, dịch sang tiếng Việt là “Khảo sát địa chất Queensland”.

GSQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GSQ là “Geological Survey of Queensland”.

Một số kiểu GSQ viết tắt khác:
+ Guir Saranga Railway Station: Ga xe lửa Guir Saranga.

Post Top Ad