SWAMP là gì? Ý nghĩa của từ swamp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

SWAMP là gì? Ý nghĩa của từ swamp

SWAMP là gì ?

SWAMP là “Surface Water Ambient Monitoring Program” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SWAMP

SWAMP có nghĩa “Surface Water Ambient Monitoring Program”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình giám sát môi trường nước mặt”.

SWAMP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SWAMP là “Surface Water Ambient Monitoring Program”.

Một số kiểu SWAMP viết tắt khác:
+ Southwest Alternate Media Project: Dự án phương tiện thay thế Tây Nam.
+ SFLIS Wing of Anime and Manga People: Sflis wing của những người trong anime và manga.

Post Top Ad