PUNCH là gì? Ý nghĩa của từ punch - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

PUNCH là gì? Ý nghĩa của từ punch

PUNCH là gì ?

PUNCH là “Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PUNCH

PUNCH có nghĩa “Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere”, dịch sang tiếng Việt là “Polarimeter để hợp nhất Corona và Heliosphere”.

PUNCH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PUNCH là “Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere”.

Post Top Ad