EAT là gì? Ý nghĩa của từ eat - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

EAT là gì? Ý nghĩa của từ eat

EAT là gì ?

EAT là “East Africa Time” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EAT

EAT có nghĩa “East Africa Time”, dịch sang tiếng Việt là “Giờ Đông Phi”.

EAT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EAT là “East Africa Time”.

Một số kiểu EAT viết tắt khác:
+ Electrically-Assisted Turbocharger: Bộ tăng áp được hỗ trợ bằng điện.
+ Equine-Assisted Therapy: Liệu pháp hỗ trợ bằng ngựa.
+ European Air Transport: Vận tải hàng không Châu Âu.
+ Exercise-Associated Thermogenesis: Sự phát sinh nhiệt liên quan đến tập thể dục.
+ Employment Appeal Tribunal: Tòa phúc thẩm việc làm.
+ Eastern Aleutian Tribes: Các bộ lạc Đông Aleutian.
+ Emerging Artists Theatre: Nhà hát nghệ sĩ mới nổi.
+ Experiments in Art and Technology: Thử nghiệm trong nghệ thuật và công nghệ.
+ Eades Appliance Technology: Công nghệ thiết bị Eades.
+ English Alternative Theater: Nhà hát thay thế tiếng Anh.
+ Ehime Asahi Television.
+ Eastern Air Transport: Vận tải hàng không miền Đông.
+ Earth Air Tunnel: Đường hầm không khí trên Trái đất.
+ Electronic Automatic Transmission: Hộp số tự động điện tử.

Post Top Ad