NERV là gì? Ý nghĩa của từ nerv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

NERV là gì? Ý nghĩa của từ nerv

NERV là gì ?

NERV là “Network Emergency Response Vehicles” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NERV

NERV có nghĩa “Network Emergency Response Vehicles”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng lưới phương tiện ứng cứu khẩn cấp”.

NERV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NERV là “Network Emergency Response Vehicles”.

Một số kiểu NERV viết tắt khác:
+ Neighbor retrieval visualizer: Trình hiển thị truy xuất vùng lân cận.
+ Nuclear Emulsion Recovery Vehicle: Phương tiện thu hồi nhũ tương hạt nhân.

Post Top Ad