SPICE là gì? Ý nghĩa của từ spice - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

SPICE là gì? Ý nghĩa của từ spice

SPICE là gì ?

SPICE là “Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SPICE

SPICE có nghĩa “Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình mô phỏng với điểm nhấn mạch tích hợp”.

SPICE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SPICE là “Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis”.

Một số kiểu SPICE viết tắt khác:
+ Software Process Improvement and Capability Determination: Cải tiến quy trình phần mềm và xác định khả năng.
+ Susan Polgar Institute for Chess Excellence: Viện Cờ vua xuất sắc Susan Polgar.
+ Steptoean Positive Carbon Isotope Excursion: Chuyến du ngoạn đồng vị cacbon dương tính của Steptoean.
+ Space Internetworking Center: Trung tâm kết nối Internet không gian.
+ Summer Program in Communications Erfurt: Chương trình Mùa hè về Truyền thông Erfurt.
+ Sidney-Pacific Intercultural Exchange: Giao lưu đa văn hóa Sidney-Thái Bình Dương.
+ Spouses' and Partners' International Conference on Education: Hội nghị Quốc tế về Giáo dục của Vợ / chồng và Đối tác.
+ Spacecraft Planet Instrument C-matrix Events: Sự kiện ma trận C của Thiết bị Hành tinh Tàu vũ trụ.
+ Scientific Personal Integrated Computing Environment: Môi trường máy tính tích hợp cá nhân khoa học.
+ Scottish Parliament Information Centre: Trung tâm Thông tin Quốc hội Scotland.
+ Sustainability in Polynesian Island Cultures and Ecosystems: Tính bền vững trong các hệ sinh thái và văn hóa trên đảo Polynesia.
+ Special Parent Infant Care and Enrichment: Chăm sóc trẻ sơ sinh đặc biệt và làm giàu cho cha mẹ.
+ SParse Iterative Covariance-based Estimation: Ước tính dựa trên hiệp phương sai lặp đi lặp lại SParse.
+ Stratospheric Particle Injection for Climate Engineering: Phun hạt vào tầng bình lưu cho kỹ thuật khí hậu.

Post Top Ad