TETA là gì? Ý nghĩa của từ teta - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

TETA là gì? Ý nghĩa của từ teta

TETA là gì ?

TETA là “Transport Education and Training Authority” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TETA

TETA có nghĩa “Transport Education and Training Authority”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Giáo dục và Đào tạo Giao thông vận tải”.

TETA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TETA là “Transport Education and Training Authority”.

Một số kiểu TETA viết tắt khác:
+ Triethylenetetramine.
+ Telta Railway Station: Ga xe lửa Telta.

Post Top Ad