DTF là gì? Ý nghĩa của từ dtf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

DTF là gì? Ý nghĩa của từ dtf

DTF là gì ?

DTF là “Digital Toggling Factor” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DTF

DTF có nghĩa “Digital Toggling Factor”, dịch sang tiếng Việt là “Yếu tố chuyển đổi kỹ thuật số”.

DTF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DTF là “Digital Toggling Factor”.

Một số kiểu DTF viết tắt khác:
+ Department of Treasury and Finance: Vụ Ngân khố và Tài chính.
+ Democratic Turkey Forum: Diễn đàn Thổ Nhĩ Kỳ Dân chủ.
+ Dynamic Track Following: Theo dõi động theo dõi.
+ Department of Taxation and Finance: Cục Thuế và Tài chính.
+ Devolution Trust Fund: Quỹ ủy thác phát triển.
+ Directional Transfer Function: Chức năng chuyển hướng.
+ Danish Tennis Association: Hiệp hội quần vợt Đan Mạch.
+ Dhaka Translation Fest: Lễ hội dịch thuật Dhaka.
+ Democratic Teachers' Front: Mặt trận nhà giáo dân chủ.
+ Deployment Task Force: Lực lượng đặc nhiệm triển khai.
+ Distributed Terascale Facility: Cơ sở Terascale phân tán.

Post Top Ad