DTLS là gì? Ý nghĩa của từ dtls - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2023

DTLS là gì? Ý nghĩa của từ dtls

DTLS là gì ?

DTLS là “Datagram Transport Layer Security” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DTLS

DTLS có nghĩa “Datagram Transport Layer Security”, dịch sang tiếng Việt là “Bảo mật lớp truyền tải Datagram”.

DTLS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DTLS là “Datagram Transport Layer Security”.

Một số kiểu DTLS viết tắt khác:
+ Datagram TLS.

Post Top Ad